דף הבית | תוכנית הרפורמה   | בטחון תזונתי לישראל | תביעה יצוגית  לשרות העם  | מפלגת צדק חברתי | עמותת פורום מזון ומכולת | סרטונים  


 
עדות אלי סתוי, יו''ר פורום מזון ומכולת בישראל 
ונציג מפלגת צדק חברתי, בוועדת טרכטנברג 


גם אני  תומך ביוזמה ומעוניין להיות מיוצג בתביעה היצוגית שתוגש


 

העם בוחר מפלגת צדק חברתי