דף הבית | תוכנית הרפורמה   | בטחון תזונתי לישראל | תביעה יצוגית  לשרות העם  | מפלגת צדק חברתי | עמותת פורום מזון ומכולת | סרטונים  


תוכנית הרפורמה לענף המזון בישראלעיקרי תוכנית הרפורמה

♦ תוכנית הרפורמה, בשת''פ מלא עם סוכנות הביצוע לעסקים קטנים במשרד התמ''ת, מאפשרת למעשה לכל קמעונאי קטן ובינוני ברחבי המדינה, החבר בעמותת פורום מזון ומכולת כקבוצת רכישה מאורגנת, להפוך ולהיות  למעשה, המשווק של סל המזון, הזול, הנגיש, הזמין  והתחרותי ביותר בסביבת פעילותו העסקית לרווחת  צרכניו  ולקוחותיו.

♦ גיוסם, העצמתם והפעלתם המיידית, של כלל העסקים הקטנים והבינוניים בענף המזון - המונים אלפי נקודות מכירת מזון נגישים וזמינים לציבור ברחבי הארץ והחברים בעמותת "מזון ומכולת בישראל" כמחוללי תחרות מחודשת  וראויה  ביותר  בענף, להוזלת מחיר סל המוצרים בענף בעשרות אחוזים  ולהבטחת רווחת כלל הצרכנים בו .גיוסם והפעלתם המיידית של הציבור בישראליחד  ובשת''פ מלא עם כלל העסקים הקטנים והבינוניים בענף המזון והמכולת, המונים אלפי נקודות מכירת מזון, נגישים וזמינים לציבור ברחבי הארץ והחברים בעמותת "מזון ומכולת בישראל",  בנוסף אנו ניישם גם את התוכנית  לבטחון תזונתי, כאמצעי נדרש  ביותר להשגת בטחון תזונתי אפקטיבי וכחלק  חשוב ממטרות העמותה המוקמת לתועלת כלל הציבור ברחבי מדינת ישראל, והוא יישום פתרון מערכתי ארצי, להשגת בטחון תזונתי לקהילה הנזקקת בישראל, תוך גיוס כלל הציבור וחברי העמותה לפעילות  התנדבותית כתרומה, למען  ולתועלת הקהילה המוחלשת והנזקקת בישראל.
 אלי סתוי-יו''ר פורום מזון ומכולת בישראל
והמועמד לחברות בכנסת ה19
מטעם מפלגת צדק חברתי
גם אני  תומך ביוזמה ומעוניין להיות מיוצג בתביעה היצוגית שתוגש

 

 

העם בוחר מפלגת צדק חברתי