דף הבית | תוכנית הרפורמה   | בטחון תזונתי לישראל | תביעה יצוגית  לשרות העם  | מפלגת צדק חברתי | עמותת פורום מזון ומכולת | סרטונים  


תביעה יצוגית לשרות העם


לדעתנו המשפטית  קיים בסיס מוצק, להכנת כתב תובענה ייצוגית  לייצוג  כלל הציבור בישראל כצרכנים שבויים בענף המזון, שהפך בחסות הרגולציה לענף הריכוזי ביותר בעולם . כתוצאה ממחדל הכשל והנזק הרב, שנגרם  לציבור בעצם התנהלות קלוקלת של ענף המזון והמכולת בישראל.לנו לנציגי מפלגת צדק חברתי ולכלל החברים
בפורום מזון ומכולת, המייצג את עניינם של כלל העסקים הקטנים והבינוניים בענף המזון והמכולת בישראל ,קיימת זה שנים ,התובנה האמיתית , שמיזוגים אנטי תחרותיים, המנוגדים לדעתנו בתכלית לכאורה , להגדרת תפקידו של הרגולטור הממונה,שנעשו  כנראה מלחצים שונים ומשונים על הרגולטורים,בענף המזון והמכולת בישראל , שפשעו  למעשה במבחן התוצאה, כנגד האינטרס הצרכני החשוב ביותר של הציבור בישראל . ושאותם לדעתנו אכן יש לחקור ולברר  אותם עד תום.
נציגי ציבור שהעניקו  לכאורה חסות  להתנהלות שגויה ומזיקה לחלוטין ,להמשך שמירת יכולת כושר התחרות בענף כהגדרת אחריותם ושפעלו  הם למעשה במבחן התוצאה ההרסנית הסופית בענף, כרופסים ובניגוד גמור להגדרת תפקידם הציבורי, שהוא כידוע , הבטחת כושר התחרות האמיתית לתועלת הציבור, בענף המזון והמכולת בישראל.

מיזוגים אלו במבחן התוצאה הסופית ,גרמו  לדעתנו לכלל הציבור בישראל את הנזקים הכבדים והמוכחים הבאים והמוערכים בלמעלה מ100 מיליארד ש''ח  עד כה .

1, במבחן המדדים והנתונים בענף ,
המוצגים במצגת וועדת קדמי ,מחירו של סל מוצרי המזון והמכולת בישראל בתקופה הנידונה, נסק בצורה מזיקה ביותר ובלתי הגיונית במבחן המציאות הקיימת בארץ ובעולם , בעשרות אחוזים יותר, לרעתם ולדאבונם של כלל ציבור הצרכנים בענף בישראל ,שנאלצו לשלם ביוקר רב ,על רכישותיהם השוטפות בתחום המוצרים בענף ולדעתנו, אך ורק כתוצאה ישירה  של הגברת כשל הריכוזיות והפחתת התחרות האמיתית שהייתה בו בעבר. וגם עקב החשש הכבד המסתמן , שרשת הסופרסל המכתיבה בענף , לכאורה לא עמדה בתנאי המיזוג ,כפי שטוען נגדה הממונה על ההגבלים הנוכחי, במשפט שעדיין נערך בימים אלו, ותוצאותיו אמורות  לשפוך אור ונדבך נוסף להגשת התביעה הייצוגית.

2, אלפי עסקים קטנים ובינוניים קרסו למעשה כלכלית בתקופה הנידונה עקב השחיקה הקריטית המתמשכת בתנאי הסחר שלהם ואובדן מתמשך של יכולת כושר התחרות האמיתית ,שלמעשה נגזל מהם בחסות מהלך ההתעצמות היווצרות קרטל  ומונופול  בענף בחסות הרגולציה.


3, למעשה במסגרת התהליך,  נגרם משבר נזק  מתמשך של חוסר
בטחון תזונתי , עבור ציבור גדול של צרכנים נזקקים ומוחלשים , שכתוצאה מתהליך ההתייקרות ללא הגיון ורסן, אבדו למעשה כמעט לחלוטין, את יכולת רכישת המוצרים הרלוונטיים והבסיסיים לצורך הביטחון התזונתי השוטף עבורם.

4, תהליך יכולת הגברת  כושר המינוף ומעורבותם  והשפעתם  לכאורה של הטייקונים המשתלטים על הענף ותקציביו השונים, על פלטפורמות קשרי מזון , הון, שלטון, מזון, תקשורת ורגולציה בישראל ,גרמה נזק אדיר ומתמשך להמשך יכולת הפעילות הדמוקרטית התקינה של  תפקוד נבחרי הדמוקרטיה בכנסת ישראל, כנבחרים הפועלים כשבועתם והגדרת ייעודם ותפקידם כנבחרי ציבור, אך ורק למען האינטרס הציבורי בלבד. תוך הפיכתם לנבחרים רופסים לכאורה, השבויים בקשרי הון, שלטון, תקשורת ורגולציה בישראל .אנו מבקשים לבדוק ולחקור עניינית, את מכלול טענותינו אל מול הגורמים שפשעו לדעתנו,
אל מול האינטרס הצרכני והציבורי החשוב והרחב,
ובכך לאפשר, תביעת תשלום פיצויים  ראויה והוגנת על הנזקים החמורים והמוכחים שנגרמו עד כה,
 והמוערכים  אצלנו בלמעלה מ100 מיליארד ש
''ח וכן אנו דורשים  בנוסף בכל תוקף ומתוך אחריות  אזרחים למען הציבור בישראל :
לאמץ  מיידית כל פעולה או
רפורמה אפשרית מתקנת, אשר תבלום את המשך הסחף בגרימת הנזקים השוטפים בהווה ובעתיד לאזרחי מדינת ישראל, כצרכנים שבויים בענף הריכוזי בעולם, שנגרם לדאבוננו ומתברר בדיעבד, בחסות הרגולציה הרופסת והפושעת לדעתנו בישראל.


התביעה הייצוגית -תביעת האזרחים , הצרכנים בענף המזון בישראל.הגרפים המצורפים
למצגת וועדת קדמי , מציגים מעל לכל ספק ,שבשנים האחרונות מאז המיזוג בשלהי שנת 2005 נאלצים צרכני הענף להתמודד עם מחירי שוק מוכתבים בערכים של עשרות אחוזים יקר יותר מעליית המדד ויקר הרבה יותר משמעותית ממדד מחירי המוצרים בחו'ל.
לכאורה נאלץ הצרכן השבוי בישראל לשלם יקר ובעשרות אחוזים, מס קרטל שנגבה בחסות הרגולציה, על רכישותיו השוטפות בענף המגלגל כ-70 מיליארד ש''ח בשנה .


התביעה הייצוגית - תביעת העסקים הקטנים והבינוניים .

כתוצאה מאישור הזוי למיזוג קודם, עוד בשלהי שנות התשעים שבין רשת הסופרסל לרשת השקם האגדתית (
קישור לעדותו של מר אלי סתוי יו''ר פורום מזון ומכולת ונציג מפלגת צדק חברתי בוועדת טרכטנברג ) נוצרה למעשה מסגרת שליטה והכתבה של קרטל מזון אשר בהתהוותו ומתוך האינטרס
הקיומי והמתפתח שלו, הצליח וגרם לשינוי דרסטי ולשחיקה הולכת וגוברת בסטטוס קוו הקיים ביכולת כושר התחרות של העסקים הקטנים והבינוניים בענף ,מה שגרם כמובן בהמשך לקריסתם הכלכלית המוחלטת של אלפי עסקים קטנים ובינוניים שהיוו את השלדה המרכזית של התחרותיות  בענף, וכל זאת כתוצאה מאינטרס ישיר של הקרטל להשגת שחיקה מהירה ,משמעותית ומתמשכת ביכולת כושר התחרות והישרדות של העסקים הקטנים והבינוניים הוותיקים הקיימים ושורדים מזה עשרות שנים בפעילותם העסקית בענף
.
גם אני  תומך ביוזמה ומעוניין להיות מיוצג בתביעה היצוגית שתוגש
קישור לכתבה: כתב אישום נגד שופרסל  http://zone.walla.co.il/?w=/124/1639310/@@/item/printer
 
 

העם בוחר מפלגת צדק חברתי