הצטרפו אלינו בפייסבוק
דף הבית | תוכנית הרפורמה   | בטחון תזונתי לישראל | תביעה יצוגית  לשרות העם  | מפלגת צדק חברתי | עמותת פורום מזון ומכולת | סרטונים  

תביעה ייצוגית בשרות הציבור
על בסיס הנתונים שבידינו ומתוך היכרות ומחקר מעמיקים של הנושא, אנו סבורים כי קיים בסיס מוצק להגשת תובענה ייצוגית, בשם כלל הצרכנים בישראל - כצרכנים שבויים בענף, שהפך בחסות הרגולציה, לענף הריכוזי ביותר בעולם.
כשל השוק שנוצר, כתוצאה ממעשים וממחדל של גורמים שונים, גרם נזקים רבים לציבור הצרכנים, בכך שאפשר המשך התנהלות קלוקלת, דורסנית ונטולת תחרות אמיתית בענף המזון ומצרכי היסוד בישראל.


נציגי מפלגת צדק חברתי והחברים בפורום מזון ומכולת, המרכז את מאבק ההישרדות העיקש של העסקים הקטנים והבינוניים בענף המזון ומצרכי היסוד בישראל, מצביעים מזה שנים רבות על הכשלים בהתנהלות הרגולטור בענף, המאפשר מיזוגים אנטי תחרותיים, אשר לדעתנו מנוגדים לתכלית קיומו ולהגדרת תפקידו של הממונה. ההחלטות שנתקבלו, כפי הנראה עקב לחצים שונים ומשונים של גורמים בענף קמעונאות המזון ומצרכי היסוד בישראל על הרגולטור, הביאו - במבחן התוצאה, לפגיעה חסרת תקדים באינטרס הציבורי באחד הענפים החשובים ביותר לציבור הצרכנים בישראל.
אנו נפעל להקמת גוף בלתי תלוי שיחקור ויברר עד תום את הסיבות, הכשלים, המחדלים והאינטרסים שגרמו למצב זה ובכלל זה לקביעת אחריותם של נציגי ציבור, אשר במעשה או במחדל, העניקו הכשר או חסות להתנהלות דורסנית, בלתי הגונה, שגויה ומזיקה, שהובילה לפגיעה האנושה בתחרות בענף.

הנזק המצטבר כתוצאה מהכשלים המתוארים לעיל, לכלל הציבור בישראל, מוערך בלמעלה מ- 100 מיליארד ₪ עד כה.

מבחינת המדדים והנתונים בענף,
המוצגים במצגת וועדת קדמי, עולה כי מחירו של סל המזון ומצרכי היסוד בישראל, זינק בתקופה הנידונה, בעשרות אחוזים ובאופן בלתי הגיוני ביחס לעלותו בעולם המערבי, לרעתם ולדאבונם של כלל ציבור הצרכנים בישראל, שנאלצו לשלם ביוקר רב, עבור מוצרי יסוד. אנו סבורים כי הסיבה העיקרית לכך היא הגברת הריכוזיות והקטנת התחרות האמיתית שהייתה בו בעבר. חיזוק לעמדתנו זו, ניתן למצוא גם בעמדת הממונה על ההגבלים העסקיים הנוכחי, כפי שהובאה במשפט שעדיין מתנהל בימים אלו, ואשר תוצאותיו אמורות לשפוך אור ולהוות נדבך נוסף לתביעה הייצוגית, ממנה עולה חשש כבד שרשת שופרסל, הדומיננטית והמכתיבה בענף, לכאורה לא עמדה בתנאי המיזוג.

אלפי עסקים קטנים ובינוניים, קרסו למעשה כלכלית בתקופה הנידונה, עקב השחיקה הקריטית והמתמשכת בתנאי הסחר שלהם ואובדן כושר התחרות האמיתית, שלמעשה נגזל מהם כתוצאה מהתעצמות הרשתות והיווצרות קרטל ומונופול בענף, בחסות ותחת עינו הפקוחה של הרגולטור.

למעשה, בשוליו של תהליך ריסוק התחרות בענף קמעונאות המזון ומצרכי היסוד, התרחש משבר נוסף של חוסר
בטחון תזונתי, עבור ציבור גדול של צרכנים נזקקים ומוחלשים, אשר כתוצאה מתהליך ההתייקרות חסרת הגיון ונטולת הרסן, נפגע כוח הקנייה שלהם פגיעה אנושה, עד כדי פגיעה ממשית בביטחון התזונתי השוטף שלהם ושל הסמוכים על שולחנם.

הגברת כושר המינוף הפיננסי של שחקני הענק, מול הקטנת הנגישות להון ולאמצעי מימון של העסקים הקטנים והבינוניים, יצרה פערים בלתי נסבלים בענף, שהובילו לקריסתם של עסקים רבים ולמצב של שליטה כמעט מוחלטת של שחקני הענק בענף.
 
פלטפורמת קשרי הון, שלטון, מזון, תקשורת ורגולציה בישראל, גרמה וגורמת נזק אדיר ומתמשך לחוסן החברתי בישראל, בכך שהיא מאפשרת / גורמת לנבחרי ציבור ולנושאי משרות ציבוריות שלא למלא את ייעודם ותפקידם כנבחרי ציבור - שמירה והגנה על האינטרס הציבורי - והפיכתם למראית עין של פיקוח ורגולציה אשר בפועל משרתת את אילי ההון והתקשורת בישראל.

אנו קוראים ומתחייבים לפעול להקמתו של גוף בלתי תלוי במטרה לבדוק ולחקור בצורה מעמיקה ועניינית, את מכלול הטענות המוצגות לעיל, לבירור אחריותם של כל הגורמים שאפשרו, במעשה או במחדל, את הפגיעה באינטרס הצרכני והציבורי החשוב והרחב. אנו תקווה כי תוצאות החקירה כאמור, תאפשרנה השגת הסדר פיצויים ראוי והוגן על הנזקים החמורים והמוכחים שנגרמו לציבור עד כה, והמוערכים אצלנו בלמעלה מ -100 מיליארד ₪.
בנוסף, אנו קוראים ומתחייבים, מתוך אחריות אזרחית למען הציבור בישראל, לאמץ מיידית כל פעולה או
רפורמה אפשרית, שבכוחה לתקן באופן מיידי את המצב המשברי בענף, לבלום את המשך הסחף וגרימת הנזק לציבור הצרכנים בישראל ולהבטיח מניעת הישנות כשלי שוק דומים בעתיד.
אנו סבורים כי הבסיס לצדק חברתי מתחיל באחריות ציבורית של נושאי משרה!!!
הדעת איננה סובלת מצב שבו, בחסות החוק ותחת עינו הפקוחה של הרגולטור, ייווצרו כשלי שוק אשר יגרמו לרוב אוכלוסיית המדינה להרגיש כצרכנים שבויים, בענף בעל רמת ריכוזיות מהגבוהות בעולם והממשלה לא עושה דבר לתיקון העוול.

התביעה הייצוגית -תביעת האזרחים , הצרכנים בענף המזון בישראל.

מהגרפים המצורפים ל
מצגת וועדת קדמי, עולה תמונה ברורה, מעל לכל ספק, כי בשנים האחרונות ובמיוחד מאז המיזוג בשלהי שנת 2005, נאלצים הצרכנים בישראל להתמודד עם עליית מחירים בלתי סבירה, בערכים של עשרות אחוזים מעבר לעליית המדד וגבוהה בהרבה ביחס למחירי המוצרים בחו"ל.
לכאורה, נאלץ הצרכן השבוי בישראל, לשלם "מס פרטי נוסף" בגובה עשרות אחוזים ("מס קרטל", הנגבה בחסות הרגולטור), על רכישותיו הבסיסיות והשוטפות לצרכי קיום בסיסיים, בענף המגלגל כ-70 מיליארד ₪ בשנה .

התביעה הייצוגית - תביעת העסקים הקטנים והבינוניים .

כתוצאה מהאישור ההזוי, שניתן עוד בשלהי שנות התשעים למיזוג הקודם בין רשת שופרסל לרשת השקם האגדית (
קישור לעדותו של מר אלי סתוי יו''ר פורום מזון ומכולת ונציג מפלגת צדק חברתי בוועדת טרכטנברג
), נוצרה למעשה רשת בעלת עמדה מועדפת לשליטה בשוק, ובעצם החל תהליך שאפשר יצירת קרטל בשוק קמעונאות המזון. בתהליך היווצרותו של הקרטל, בצורה שיטתית ועקבית, ובמטרה לשפר כל העת את שליטתו בשוק, גרם הקרטל לשחיקה הולכת וגוברת בכושר התחרות של העסקים הקטנים והבינוניים בענף. תהליך זה הביא, בסופו של דבר, לקריסתם הכלכלית המוחלטת של אלפי עסקים קטנים ובינוניים שהיוו את השלד המרכזי של הענף ושל התחרותיות בענף. מרגע שתהליך הפגיעה בתחרותיות וריסוק המתחרים בענף הצליח לשנות את מפת העסקים בענף לטובת הקרטל, החל תהליך מואץ של עליית מחירים ופגיעה בצרכנים, שכן בהיעדר תחרות אמיתית ויציבה, קהל הצרכנים הפך לקהל שבוי.
 
 
 


גם אני תומך בתוכנית הרפורמה בענף המזון ,של מפלגת צדק חברתי