דף הבית | תוכנית הרפורמה   | בטחון תזונתי לישראל | תביעה יצוגית  לשרות העם  | מפלגת צדק חברתי | עמותת פורום מזון ומכולת | סרטונים  

 

מחדל חוסר הבטחון התזונתי בישראל
 

במסגרת תהליך מתמשך של התרסקות התחרותיות בענף המזון בישראל , נגרם למעשה  בעשור האחרון משבר  אמיתי ומתמשך של חוסר בטחון תזונתי בישראל  עבור ציבור גדול של צרכנים נזקקים ומוחלשים , כפי שמשתקף בדו'ח בין משרדי בנושא ובדו'ח המוסד לביטוח לאומי, שכתוצאה מתהליך איבוד השליטה בתחרותיות בענף המזון ,תוך התייקרויות  מוצרים ללא הגיון ורסן, אבדו למעשה אזרחי מדינת ישראל המוחלשים ,כמעט לחלוטין, את יכולת רכישת המוצרים הרלוונטיים והבסיסיים לצורך הביטחון התזונתי השוטף עבורם. תוך גרימת נזקים ישירים ועקיפים להתנהלותם הבריאותית .

תוכנית הרפורמה
של פורום מזון ומכולת ומפלגת צדק חברתי ,מציגה למעשה פתרון מערכתי מיידי לסיוע ועזרה לאזרחי מדינת ישראל הנזקקים, בכל מקום ואתר בו הם מתגוררים, בצורה היעילה, הנגישה והזמינה ביותר לצרכיהם המיוחדים והשוטפים .

גם אני  תומך ביוזמה ומעוניין להיות מיוצג בתביעה היצוגית שתוגש


העם בוחר מפלגת צדק חברתי